Wat is Tantra?

Tantra is een pad van bewustwording en van bevrijding. Het is een reis naar je essentie, naar je (goddelijke) kern. En niet per se om je kern te bereiken, maar om het bewandelen van de weg zelf. Het is een manier om je krampachtige ego-structuren helemaal te leren kennen, en die dan te laten smelten.

Tantra nodigt je uit om een liefdesrelatie aan te gaan met jezelf en met het leven, om jezelf en het leven te onderzoeken in àl zijn aspecten… om iédere ervaring te accepteren, te verwelkomen en te onderzoeken. Of het nu een ervaring is die je vreugde biedt of verdriet, angst of verrukking … je ervaring bewust doorvoelen is een ingang tot je diepste wezen, en is een weg van bevrijding. Het tantrische pad brengt diepe vervulling.
Tantra is een spiritueel pad, een kunst, een wetenschap en een levensstijl.

tantramassage

Het is een Sanskriet woord dat “transformatie” betekent en “verruiming, bevrijding”. Het basisconcept van deze levensvisie is dat elk menselijk wezen een weerspiegeling is van de hele kosmos. Het is een leer waarin het hele universum een innig samengaan is van bewustzijn en energie, die overal en in alles aanwezig zijn. Zo ziet Tantra in alles het bewustzijn dat het doordringt. Een Indiase Tantra-tekst luidt: “Alles wat hier is, is ook elders. Wat hier niet is, is nergens.” De bloem die bloeit, de aarde, de lucht en het water, is allemaal uitdrukking van het bewustzijn zelf. Dit bewustzijn huist ook hier in mij en ik kan er contact mee maken. Deze kracht is namelijk die universele kracht, die ook overal elders in het heelal bestaat: Liefde. En zo omarmt Tantra alle dualiteiten waaruit het leven op aarde bestaat.